Iedereen burgemeester

Hoe zou u zelf Begijnendijk besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Begijnendijk-Betekom is ook van u.

Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordVolledig akkoord
7. Ik voel mij veilig als zwakke weggebruiker in onze gemeente
8. Er zijn voldoende wandelwegen voorzien in onze gemeente
9. Er zijn voldoende fietspaden
10. De fietspaden zijn veilig
11. De wegen zijn goed onderhouden
12. De verkeersignalisatie voor alle weggebruikers is duidelijk en voldoende
13. Er is onvoldoende of geen straatverlichting
14. Het verkeersbeleid rondom de scholen is goed
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordVolledig akkoord
15. Ik neem graag deel aan de activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden
16. Ik vind dat deze activiteiten goed georganiseerd zijn
17. Ik stoor mij vaak aan overlast door activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden
18. Er zijn voldoende faciliteiten voor onze jeugd
19. Er zijn voldoende faciliteiten voor de actieve bevolking
20. Er zijn voldoende faciliteiten voor onze oudere inwoners
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordVolledig akkoord
21. Er zijn voldoende sportfaciliteiten in onze gemeente aanwezig
22. Ik vind het noodzakelijk dat zoveel mogelijk sportactiviteiten in onze eigen gemeente kunnen beoefend worden
23. Ik heb er geen probleem mee om mij te verplaatsen naar naburige gemeenten voor een specifiek sportaanbod
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordVolledig akkoord
24. Ik weet ongeveer hoeveel ik jaarlijks aan de gemeente afdraag in de vorm van gemeentebelastingen
25. Ik vind de aanvullende personenbelasting (APB) te hoog in onze gemeente in vergelijking met andere gelijkaardige gemeenten in Vlaanderen
26. Ik vind de opcentiemen te hoog in onze gemeente in vergelijking met andere gelijkaardige gemeenten in Vlaanderen
27. Ik vind dat de gemeente goed omgaat met de middelen die ze van haar inwoners krijgt
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordVolledig akkoord
28. Ik vind in het algemeen dat de gemeentediensten goed werken
29. Er is een goed communicatie vanuit de verschillende gemeentediensten
30. De gemeentediensten zijn goed bereikbaar en de openingsuren zijn redelijk
31. Het gemeentepersoneel is vriendelijk en behulpzaam
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordVolledig akkoord
32. Ik ben tevreden over de organisatie van het gemeentelijk onderwijsaanbod in onze gemeente
33. De klassen van de gemeentescholen voldoen aan de verwachtingen
34. Er worden voldoende middelen gegeven aan de gemeentescholen
35. De naschoolse opvang is goed georganiseerd
36. Er is voldoende plaats voor naschoolse opvang
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordVolledig akkoord
37. Er zijn voldoende betaalbare woningen
38. Het sociaal woonbeleid is goed
39. De gemeente voorziet voldoende woon-en bouwpremies voor haan inwoners
40. De woon- en bouwpremies zijn overzichtelijk en eenvoudig te krijgen
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordVolledig akkoord
41. Ik vind de algemene netheid van mijn gemeente goed
42. Het bermbeheer (tijdig maai- en snoeibeurten / opruimen zwerfvuil …) is voldoende
43. Er is een tijdig onderhoud en reiniging van waterlopen en grachten om normale afwatering te verzekeren
44. Er is tijdig en voldoende onderhoud van kleine landelijke wegen om normaal verkeer toe te laten
45. Er zijn tijdige snoeibeurten van bomen en struiken om normale toegankelijkheid ook in kleine landelijke wegen te verzekeren
46. Er is tijdige en voldoende ruiming van ijzel en sneeuw
47. Er is voldoende verfraaiing door bloemstukken- bloemperken- beelden- fonteinen- en groen in het algemeen
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordVolledig akkoord
48. Er zijn voldoende kleine gemeentelijke vergaderlokalen voor allerhande ‘vergaderingen’ van verenigingen uit onze gemeente
49. Er zijn voldoende middelgrote gemeentelijke feest en/of vergaderlokalen voor allerhande verenigingen uit onze gemeente
50. Er is nood aan een groot multifunctionele ruimte voor allerhande verenigingen uit onze gemeente
51. Er worden een voldoende aantal fuiven en feesten toegelaten in het jaar
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordVolledig akkoord
53. Onze gemeente heeft nood aan een transparant en degelijk bestuur dat gelijk is voor iedereen
54. Ik vind N-VA nodig in onze gemeente