641.285 euro extra investeringsbudget voor Begijnendijk dankzij Vlaams regeerakkoord

Op 6 oktober 2019, over deze onderwerpen: Begijnendijk-Betekom, Financiën

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Begijnendijk betekent dat concreet 641.285 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernamen N-VA schepen Bart Sorée, raadslid Sam Mergaerts en Maarten Verduyckt (Bijz. Com.) van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon. Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien. De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen. “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt schepen Sorée. “Met dit geld kunnen we onze gemeente ook écht beter maken.”, vult raadslid Mergaerts nog aan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is