627.592 euro voor ondersteuning lokaal woonbeleid

Op 19 december 2019, over deze onderwerpen: Begijnendijk-Betekom, Wonen en leven
Afbeelding intergemeentelijke samenwerking wonen

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, maakt 627.592 euro vrij om het lokaal woonbeleid in Begijnendijk, Boortmeerbeek, Keerbergen en Tremelo te ondersteunen en hen te stimuleren om intergemeentelijk samen te werken.

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, maakt 627.592 euro vrij om het lokaal woonbeleid in Begijnendijk, Boortmeerbeek, Keerbergen en Tremelo te ondersteunen en hen te stimuleren om intergemeentelijk samen te werken. “De lokale besturen zijn de motor van ons Vlaams woonbeleid”, zegt Vlaams minister Diependaele. “Met deze subsidie willen we de gemeenten een financieel duwtje in de rug geven om het woonbeleid vorm te geven.”

Iedereen moet goed kunnen wonen in Vlaanderen. Daarom verdienen alle segmenten van de woningmarkt de nodige aandacht en ondersteuning. De demografische evolutie met een bevolkingstoename en gezinsverdunning stelt de woningmarkt voor grote uitdagingen.

“Om deze uitdagingen aan te gaan, rekenen we op de lokale besturen”, zegt minister Diependaele. “Met deze subsidie ondersteunen we hen daarbij. Ik ben dan ook zeer tevreden dat Begijnendijk, Boortmeerbeek, Keerbergen en Tremelo de handen in elkaar slaan om deze regierol op te nemen.”

Het is de bedoeling dat de lokale besturen de drie Vlaamse beleidsprioriteiten omzetten in hun lokaal woonbeleid. Matthias Diependaele: “Vlaanderen schuift drie prioriteiten naar voren: ten eerste willen we dat de gemeenten zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, verder moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het woningpatrimonium, en ten slotte vragen we de gemeenten om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is