Gisteren nog bouwgrond, vandaag plots bos??

Op 16 mei 2017, over deze onderwerpen: Begijnendijk-Betekom, Wonen en natuur

Gisteren nog bouwgrond, vandaag plots bos??

Agentschap Natuur en Bos (ANB) organiseert een openbaar onderzoek over de ontwerpkaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB). Door de onmiddellijke inwerkingtreding van deze wetgeving kan het zijn dat jouw verkaveling of stedenbouwkundige vergunning NIET meer kan worden uitgevoerd. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert in naam van de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek over de ontwerpkaart van de ?Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen? (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd.

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB)

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert namens de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek over de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd.

Dat zijn bossen die gelegen zijn buiten de groene bestemmingen: in woongebied, industriegebied, recreatiegebied, landbouwgebied of in een andere niet-groene bestemming.

In principe zijn alle bossen, waar ze ook liggen, beschermd door het Bosdecreet. Maar in gebieden die niet bestemd zijn als natuur-, bos- of parkgebied, zijn de bossen minder goed beschermd en dus kwetsbaar. De meest waardevolle van die kwetsbare bossen zijn nu samen op een kaart gezet. Via een verstrengde procedure voor ontbossing kunnen de bossen op die kaart beter beschermd worden.

De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017. De kaart wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van dinsdag 16 mei 2017 tot en met vrijdag 14 juli 2017 kunt u hierop opmerkingen indienen

Begijnendijk-Betekom

In Begijnendijk-Betekom zijn enkele percelen getroffen door deze nieuwe maatregel. Door de onmiddellijke inwerkingtreding van deze wetgeving kan het zijn dat jouw verkaveling of stedenbouwkundige vergunning NIET meer kan worden uitgevoerd of bekomen.

Voor de percelen aangeduid op de MKWB-kaart geldt immers voortaan een onmiddellijk verbod tot ontbossing. Er is een specifieke afwijkingsprocedure in het leven geroepen (artikel 90ter van het Bosdecreet) maar dit kan negatief beoordeeld worden, waardoor de bestemming (zoals bouwgrond) NIET kan worden uitgevoerd. De Vlaamse overheid dient in dit geval een GRUP op te maken om de bestemming te wijzigen, je hebt dan enkel recht op een vergoeding via de planschaderegeling.

Het openbaar onderzoek loopt van dinsdag 16 mei tot en met vrijdag 14 juli 2017. Je kan de ontwerpkaart raadplegen tijdens de hele periode van het openbaar onderzoek, van 16 mei 2017 tot en met 14 juli 2017. Dit kan via de volgende kanalen:

  • bij voorkeur online via het geoloket: www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek
  • bij de gemeentehuizen van elke gemeente in Vlaanderen,
  • bij het Agentschap voor Natuur en Bos - Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, na afspraak op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag, tussen 9 en 12 uur.

Opmerkingen/bezwaren kunnen ingediend worden op volgende manieren:

Openbaar onderzoek MKWB
Vlaamse regering per adres Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

  • schriftelijk afgeven tegen ontvangstbewijs op het hiervoor vermelde adres. De datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Met bijkomende vragen kan u ook steeds contact opnemen met het gratis telefoonnummer '1700', elke werkdag tussen 9 en 19 uur.

We vragen onze inwoners uitdrukkelijk het kaartmateriaal te bekijken. Indien jouw perceel getroffen wordt door deze nieuwe maatregel vragen wij je om contact te nemen met de dienst ruimte

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is