30 N-VA afdelingen uit Oost-Brabant pakken mobiliteit samen aan

Op 16 oktober 2017, over deze onderwerpen: Begijnendijk-Betekom, Goed bestuur, Mobiliteit & Openbare Werken, N-VA

Samenwerken werkt. Onder dat motto stellen de 30 N-VA afdelingen uit Oost-Brabant, onder impuls van het Arrondissementeel Bestuur Leuven, hun gedeelde visie op mobiliteit voor. Omdat mobiliteit een van de belangrijkste lokale thema’s is voor de burger, besloot de N-VA met één regioaanpak te komen voor een aantal lokale mobiliteitsproblemen. De 3 speerpunten die de N-VA in Oost-Brabant naar voor schuift zijn de uitbouw van gezamenlijke vrachtroutes, één mobiliteitsapp en een intergemeentelijk fietsbeleid, met daarbij vooral aandacht voor veilige routes naar school en werkomgevingen, een fietsdeelsysteem over gemeentegrenzen heen en de uitrol van Route2School.

Het is voor het eerst dat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen één partij met een echte regio aanpak komt rond mobiliteit. De N-VA is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. In februari was er de aftrap van deze oefening op een druk bijgewoonde studiedag met verschillende deskundigen van o.m. De Lijn, Regionet Leuven, Taxi Sharing, Touring en de minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Daarna gingen vier clusters van gemeenten aan de slag met de belangrijkste mobiliteitsdilemma’s. Tenslotte werd tijdens de zomer een synthese gemaakt.

Gezamenlijke vrachtroutes

Een vrachtbenadering vertrekt van een multimodale logica met een cruciale rol voor het water. Maar waar zwaar doorgaand verkeer de dorpskernen kruist, is intergemeentelijke samenwerking aangewezen. Zo hebben de gemeentebesturen van Putte, Rijmenam, Bonheiden en Keerbergen een mobiliteitsstudie laten uitvoeren om een lokaal vrachtroutenetwerk uit te tekenen. Vooral op de Noord-Zuidas zorgde het vrachtverkeer vanuit het industriepark Heist-op-den-Berg richting Leuven voor veel plaatselijke overlast. De vier gemeenten wilden het doorgaand verkeer niet over hun volledige grondgebied verbieden, maar wel ontmoedigen, zonder evenwel de overlast te verschuiven naar aangrenzende gemeenten. Dankzij onderling overleg en samenwerking tussen de betrokken gemeenten werden uiteindelijk vier lokale vrachtroutewegen aangeduid waarlangs de dorpskernen en KMO-zones kunnen worden bediend en plaatselijk en zwaar doorgaand verkeer wordt toegelaten. Deze aanpak wil de N-VA nu uitrollen over heel Oost-Brabant.

Eén app die verschillende mobiliteitsmodi met elkaar verbindt

Met ‘Mobiliteit als Dienst’ hoef je niet langer een auto, fiets of treinabonnement te bezitten. Je kan gewoon een deelauto of -fiets gebruiken, in combinatie met het openbaar vervoer zonder gedoe met abonnementen of tickets. Dat kan door een app. Bijvoorbeeld zoals die vandaag reeds getest wordt door Touring in de regio rond Gent. Het kan gaan om de combinatie van data van carpool en parkeertoepassingen, openbaar vervoer of taxi diensten. Op die manier kan een burger zelf makkelijk zijn verplaatsingen organiseren op de meest comfortabele en tijdbesparende manier. Het zou echter jammer zijn indien elke gemeente apart aan het experimenteren slaat, met verschillende apps als resultaat. Het Smart Cities project van Vlaams minister Muyters biedt een kans en de middelen om het vervoer in een regio vlotter te organiseren aan de hand van een collectieve app. De 30 N-VA afdelingen uit de regio Leuven willen daar nu werk van maken om dit concept uit te testen.

Intergemeentelijk fietsbeleid

De derde prioriteit is een echt intergemeentelijke fietsbeleid. Het gebeurt nog te vaak dat de ene gemeente een fietspad aanlegt, dat abrupt eindigt aan de grens van de volgende gemeente. Daarom hebben de 30 N-VA afdelingen uit het arrondissement Leuven beslist om in de volgende legislatuur prioriteit te geven aan de uitrol van een intergemeentelijk fietsnetwerk. We zorgen voor veilige routes naar scholen en naar plekken waar veel mensen werken.

Vier op de tien kinderen die tussen 2010 en 2012 in een verkeersongeval betrokken waren, waren op weg van of naar school. Om de fietsveiligheid naar school verder te verhogen willen we samenwerken met Route2School. Het R2S-project helpt scholen en gemeenten de verkeersveiligheid van schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen grondig te analyseren. Die data wordt in een digitale schoolroutekaart gegoten, die zowel op de website als op de smartphone-app te raadplegen is. De schoolroutekaart wordt dus gemaakt door en voor leerlingen.

Tot slot willen de afdelingen ook een gemeentegrensoverschrijdend fietsdeelsysteem uittesten. Een goed uitgebouwd systeem kan immers een manier zijn om het aantal korte autoverplaatsingen, dat bijzonder hoog is, tussen gemeenten te verminderen. We willen daarbij inzetten op logische routes.

Bron

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is