Investeringen in kinderopvang

Op 11 november 2023, over deze onderwerpen: Begijnendijk-Betekom, Cultuur - Jeugd - Sport - Bibliotheek, Goed bestuur


Aanvullende mededeling van Schepen Bart Sorée:
“Met betrekking tot de buitenschoolse kinderopvang investeert het gemeentebestuur meer dan 800.000 euro in een nieuw gebouw dat momenteel wordt gebouwd in Betekom. De werken zijn gestart in juni 2023 en zullen in 2024 afgerond zijn. Deze buitenschoolse opvang biedt plaats aan ongeveer 60 opvangplaatsen voor buitenschoolse opvang. Tevens werd geïnvesteerd in de opstart van het digitaal loket kinderopvang dat momenteel in werking is en het administratieve luik voor ouders en kinderopvang moet faciliteren.”
Het aantal kinderopvangplaatsen voor 0-2 jarige zit voor onze gemeente boven het Vlaams gemiddelde.
Het tekort en de wachttijden in de kinderopvang zijn echter een algemeen probleem dat op Vlaams niveau (bovengemeentelijk) dient te worden aangepakt.
Wij volgen dit van nabij op.
Wie kinderopvang wil vinden in Begijnendijk moet geduld hebben: “Wachttijd van een jaar, er moet dringend iets aan gedaan worden” | Begijnendijk | hln.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is