Nieuws

Alle nieuwsitems

N-VA wil invoering van de European Disability Card Op de volgende gemeenteraad lanceert de Begijnendijkse N-VA-fractie haar voorstel om de European Disability Card te gebruiken en te promoten. Deze kaart is voor personen met een beperking een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn …

Op 3 januari 2017, over deze onderwerpen: Begijnendijk-Betekom, Financiën, Goed bestuur, Welzijn, Wonen en leven

Het OCMW van Begijnendijk gaat de mantelzorgpremie verdubbelen. Op jaarbasis kunnen inwoners 120 euro ontvangen als ze een ziek familielid opvangen. Voordien lag het plafond van dit bedrag op zestig euro. "De verdubbeling is een onmiddellijk gevolg van het overdragen van de dienst Gezinszorg aan de …

Op 7 december 2016, over deze onderwerpen: Begijnendijk-Betekom, Goed bestuur, N-VA, Welzijn, Wonen en leven, Wonen en natuur

In zitting van de gemeenteraad van maart 2016 werden de plannen voor de inrichting van een collectieve autonome dagopvang voor ouderen (CADO) in Begijnendijk goedgekeurd. Ondertussen werd er hard gewerkt, zodat de medewerkers van Landelijke Thuiszorg op 5 december 2016 van start kunnen gaan.Oudere …

Op 6 december 2016, over deze onderwerpen: Begijnendijk-Betekom, Goed bestuur, N-VA, Welzijn, Wonen en leven, Wonen en natuur

Het nieuwe dagopvangcentrum van het OCMW en de Landel!ijke Thuiszorg dat er kwam met de steun van de provincie Vlaams-Brabant moet het mogelijk maken dat zorgbehoevende personen langer thuis kunnen blijven. Het is gelegen aan de Betekomsesteenweg 60A (vroegere kansarme woningen). Tegelijk met de …

Op 26 november 2016, over deze onderwerpen: Begijnendijk-Betekom, Goed bestuur, N-VA, Welzijn

BEGIJNENDIJK - Maandag 28 november komt de gemeenteraad van Begijnendijk om 20 uur samen in de raadzaal van het gemeentehuis. De N-VA fractie heeft enkele bijkomende punten op de agenda geplaatst. Ze hebben betrekking op de procedure om fusiegesprekken aan te gaan met de omliggende gemeenten …

Het Huis-aan-huis blad van augustus viel in jullie brievenbus, hier kan u het steeds opnieuw nalezen …