Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 16 mei 2017, over deze onderwerpen: Begijnendijk-Betekom, Wonen en natuur

Gisteren nog bouwgrond, vandaag plots bos?? Agentschap Natuur en Bos (ANB) organiseert een openbaar onderzoek over de ontwerpkaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB). Door de onmiddellijke inwerkingtreding van deze wetgeving kan het zijn dat jouw verkaveling of stedenbouwkundige …

Op 7 december 2016, over deze onderwerpen: Begijnendijk-Betekom, Goed bestuur, N-VA, Welzijn, Wonen en leven, Wonen en natuur

In zitting van de gemeenteraad van maart 2016 werden de plannen voor de inrichting van een collectieve autonome dagopvang voor ouderen (CADO) in Begijnendijk goedgekeurd. Ondertussen werd er hard gewerkt, zodat de medewerkers van Landelijke Thuiszorg op 5 december 2016 van start kunnen gaan.Oudere …

Op 6 december 2016, over deze onderwerpen: Begijnendijk-Betekom, Goed bestuur, N-VA, Welzijn, Wonen en leven, Wonen en natuur

Het nieuwe dagopvangcentrum van het OCMW en de Landel!ijke Thuiszorg dat er kwam met de steun van de provincie Vlaams-Brabant moet het mogelijk maken dat zorgbehoevende personen langer thuis kunnen blijven. Het is gelegen aan de Betekomsesteenweg 60A (vroegere kansarme woningen). Tegelijk met de …

Op 4 november 2016, over deze onderwerpen: Begijnendijk-Betekom, Cultuur - Jeugd - Sport - Bibliotheek, Wonen en natuur

Door de jaren heen is de Demer op verschillende plaatsen rechtgetrokken, zijn er her en der wegen gelegd en werd de rivier fors ingedijkt. Daardoor is de vallei erg gevoelig voor overstromingen. Daarvoor worden nu oplossingen gezocht. Onder andere de oorspronkelijke bochten komen terug en er zal een …

Op 1 november 2016, over deze onderwerpen: Begijnendijk-Betekom, Goed bestuur, Lokale economie, Mobiliteit & Openbare Werken, Wonen en leven, Wonen en natuur

Bij de voorstelling van de plannen van het vernieuwde dorpsplein van Begijnendijk, bleek toch wat ongerustheid te bestaan over het parkeerbeleid. De inwoners van Begijnendijk konden kennismaken met de plannen van het vernieuwde dorpsplein. “Er werden enkele opmerkingen geformuleerd, die we met het …

In oktober starten de werken aan de nieuwe voorzieningen aan de Vissendijk. Er komt een nieuwe speeltuin, oplaadpunten voor elektrische wagens, sanitaire voorzieningen en bijkomende parkeerplaatsen voor de dorpskern te ontlasten.    http://www.robtv.be/nieuws/begijnendijk/nieuwe-parking-en-speeltuin …