N-VA

Nieuws over dit onderwerp

Vrolijk Paasfeest

    N-VA Begijnendijk-Betekom wenst haar inwoners een vrolijk en vredevol Pasen toe …

WERELDGEZONDHEIDSDAG

Ben je gezond dan sta je er misschien niet bij stil dat je iets hebt dat van onschatbare waarde is. Denk dan vandaag aan al die mensen die niet zo gelukkig zijn. Mensen waarbij iedere dag begint met …

Voorzitter Maarten Verduyckt op plaats 3

Maarten Verduyckt (30) is ongehuwd en woont alleen. Hij is bachelor aardrijkskunde, biologie en geschiedenis  en bachelor geschiedenis aan de KU Leuven. Hij is financieel medewerker van de Koninklijke …