Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Marcel Vekemans

Afgevaardigde GECORO (onbezoldigd)

Maarten Verduyckt

PWA, mobiliteits-, bibliotheek- en milieuadviesraad (onbezoldigd)