Geen debat en inspraak over gemeentefusie mogelijk

Op 29 november 2017, over deze onderwerpen: Begijnendijk-Betekom, Financiën, Goed bestuur, N-VA

Geen grondig debat

N-VA Begijnendijk-Betekom had een jaar geleden voorzien dat er een volksraadpleging moest komen waarin de burger zich uitspreekt over de resultaten. Simultaan met de fusiestuurgroep gesprekken hadden beide gemeenten een draagvlak kunnen creëren bij de inwoners voor de 3 mogelijke pistes. Namelijk geen fusie, verregaande samenwerking of fusie. N-VA Begijnendijk-Betekom vindt het zeer spijtig dat dit niet gebeurd is en dat op de gemeenteraad van 27 november 2017 de bespreking over mogelijke fusie werd behandeld als een bijkomend punt op de dagorde. De studie die het consulting bureau BDO heeft uitgevoerd werd zelfs niet besproken en werd gereduceerd tot "iets wat we al 30 jaar weten". Blijkbaar is er binnen de gemeenteraad weinig draagvlak om tenminste vooruit te kijken en zaken bespreekbaar te maken. Een grondig debat onder gemeenteraadsleden wordt hierdoor onmogelijk gemaakt.

Opzet geslaagd voor N-VA Begijnendijk-Betekom na een moeilijk traject.

Vorig jaar opende de N-VA fractie Begijnendijk-Betekom het debat over de fusies. Een zeer gevoelig onderwerp wat toch een heel scala aan emoties losweekte bij de inwoners. We slaagden in onze opzet en konden een fusiestuurgroep oprichten. De fusiestuurgroep heeft een uitnodiging gestuurd naar alle buurgemeenten voor een verkennend gesprek. Uiteindelijk was enkel Tremelo bereid te praten met Begijnendijk-Betekom.

Begijnendijk en Betekom hebben een slechte herinnering aan de verplichte fusies van jaren 70'. Na 30 jaar zijn de 2 gemeenten nog niet naar elkaar gegroeid. Begijnendijk wil tegen elke prijs voorkomen dat het na 2025 geen vrije partnerkeuze meer heeft en aan Aarschot - Tielt-Winge wordt gekoppeld. Dankzij het consulting bureau BDO hebben we nu een objectief document dat aantoont hoe we kunnen fusioneren of samenwerken. "Wij hebben ons huiswerk gemaakt" zegt N-VA fractievoorzitter Bart Sorée, "voor ons is dus de opzet geslaagd". De vraag die we ons moeten blijven stellen is: 'als we nu niet vrijwillig fusioneren en de verplichte fusie opgelegd wordt, wat is dan de waarde van deze studie en in hoeverre gaat de Vlaamse overheid gehoor geven aan onze voorkeur'.

Geen fusie wel een samenwerking beslist de gemeenteraad, niet de burger!

Nu na een jaar gesprekken te voeren in de fusiestuurgroep en met het consulting bureau BDO zijn de resultaten bekend. Als conclusie stelt het consultingbureau 3 pistes voor: status qou blijft, een fusie en een verdere samenwerking.

1. Status qou blijft

De titel spreekt voor zich dat er niks gaat veranderen in de toekomst. Beide gemeenten blijven verder werken zoals ze nu bezig zijn. Tevens wachten ze hun lof af mocht er verplichte fusie komen.

2. Fusie

Wie een fusie-intentie stemt voor 31 december 2017 op beide gemeenteraden maakt aanspraak op een schuldaflossing van €500/inwoners van de Vlaamse overheid. Bij een fusie geldt steeds de laagste belastingsvoet voor de nieuwe gemeenten. Voor de inwoners van Begijnendijk-Betekom had dit een verlaging betekend van 8% naar 7% en van 1200 opcentiemen naar 900 opcentiemen. Een besparing op het aantal mandatarissen en raadsleden. En het managementteam van de gemeente kan verder professionaliseren.

3. Verdere samenwerking

Hier proberen de beide gemeenten te kijken hoe ze samen verder samenwerking. Bijvoorbeeld bij delen van een preventieadviseur of de aankoop van materiaal. Hierin liggen verschillende pistes open waarbij de inwoners van kunnen profiteren.

 

Donderdag gaat een delegatie van de Begijnendijkse raadsleden naar de gemeenteraad van Tremelo. Daar luisteren de beide fusiekandidaten naar het studiebureau BDO, dat het voortraject van de fusie komt presenteren.

 

Bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171128_03213075 en http://www.hln.be/regio/begijnendijk/begijnendijk-wil-doorgedreven-samenwerken-met-tremelo-met-oog-op-latere-fusie~a2b71919/

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is