Goed bestuur

Eén van de belangrijke punten voor Begijnendijk is goed bestuur. Naast het communiceren met de burger, kijken we naar de gang van zaken, bekijken we de aanpak en de manier waarop bestuurd wordt. Ook inspraak is een essentiëel gegeven binnen dit onderwerp, uw woord is voor de N-VA onmisbaar. 

Nieuws over dit onderwerp

Geen debat en inspraak over gemeentefusie mogelijk

Geen grondig debat N-VA Begijnendijk-Betekom had een jaar geleden voorzien dat er een volksraadpleging moest komen waarin de burger zich uitspreekt over de resultaten. Simultaan met de fusiestuurgroep …