Goed bestuur

Eén van de belangrijke punten voor Begijnendijk is goed bestuur. Naast het communiceren met de burger, kijken we naar de gang van zaken, bekijken we de aanpak en de manier waarop bestuurd wordt. Ook inspraak is een essentiëel gegeven binnen dit onderwerp, uw woord is voor de N-VA onmisbaar. 

Nieuws over dit onderwerp

Investeringen in kinderopvang

Aanvullende mededeling van Schepen Bart Sorée:“Met betrekking tot de buitenschoolse kinderopvang investeert het gemeentebestuur meer dan 800.000 euro in een nieuw gebouw dat momenteel wordt gebouwd …